rok 2007

 

powieści

04.19
528

&

2007 Pięć tygodni w balonie
Redakcja Edyta Wygonik; projekt graficzny serii Mariusz Pająk; ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; opracowanie graficzne okładki Agnieszka Łakoma; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; ryciny autorstwa Edouarde’a Riou zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Zydorczaka
Wydanie [7]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka przed stroną tytułową; 21,0×14,8 cm
[Tekst opracowany przez zespół redakcyjny Wydawnictwa Zielona Sowa  na podst. anonimowego tłumaczenuia z 1873 roku; na ostatniej stronie informacja Krzysztofa Czubaszka o PTJV]
Nakład: [brak banych]
ISBN 978-83-7435-351-9, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.57
529

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Redakcja Iwona Puchalska; ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; projekt graficzny serii i opracowanie graficzne okładki Mariusz Pająk; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; rysunki na podstawie grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Zydorczaka;
Wydanie [5, właśc. 8 w tym tłumaczeniu]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.b.; 21,0×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; tekst opracowany przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o. na podstawie wydania Guranowskiego z roku 1896; na ostatniej stronie artykuł Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dotyczących tej powieści)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-411-0, oprawa tekturowa

PO
22.38
530

&

2007 Piętnastoletni kapitan
Ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; projekt graficzny serii i opracowanie graficzne okładki Mariusz Pająk; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; redakcja Maurycy Kulak
Wydanie [5]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
[Kraków: Drukarnia „Zielona Sowa”]
[2 części w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; [tekst opracowany przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o. na podstawie anonimowego tłumaczenia z 1909 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-398-4, oprawa tekturowa

PO
27.08
531

&

2007 Szkoła Robinsonów
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Jolanta Szczurek, Joanna Czubrychowska; ryc. aut. Leona Benetta zostały udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka; red. Edyta Wygonik
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 149,[3] s.; [16] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Tekst w op. o anonim. przekł. z 1925 roku oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; na ost. s. art. W. Jamy o pojazdach z pow. Verne’a i modelarstwie)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-305-9, 978-83-7435-303-8, opr. kartonowa

04.20
533

&

2007 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; skład i łam. Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [8]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 5A
Kraków: [Druk. „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka przed s. tytuł.; 20,5×14,5 cm
([Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1873 r.]; na ost. s. inf. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-542-1, opr. kartonowa

PO
22.39
534

&

2007 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. okł. Piotr Iwaszko; skład i łam. Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wydanie [6]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
[Kraków: Drukarnia „Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekład na podst. anonim. tł. z 1909 r. oprac. zespół  red. Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-543-8, opr. kartonowa

PO
16.58
535

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Arkadiusz Latusek; il. na okł. Aleksandra Popławska; proj. graf. serii Sewer Salamon; skład i łam.e Barbara Kempińska
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 151,[1] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Seria „Lektura z opracowaniem”, oprac. Iwona Fedan; tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. Guranowskiego z r. 1896])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-513-1, opr. kartonowa

PO
16.59
536

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tytuł. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM
Wydanie [2]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM ul. Górczewska 8, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i opr.]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 196,[10] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak r. wyd.)
ISBN 978-83-7399-247-4, 978-83-86426-62-1, opr. tekturowa lakier.

PO
17.40
537

&

2007 Tajemnicza wyspa
Proj. graf. serii Mariusz Pająk; il. na okł. Zbigniew Seweryn; oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; red. Agnieszka Pałac; rys. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [5]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
Kraków: [Druk. „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 325,[11] s., [3] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. Wojciecha Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-386-1, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.60
538

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. okł. Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
([Tekst oprac. przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; na ostatniej s. art. Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dotyczących tej powieści])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7389-054-1, opr. kartonowa