rok 2011

 

powieści

PO

17.43
593

&

2011 Tajemnicza wyspa
[Tekst] na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa z 1929 roku, opracowała Adriana Pyszkowska-Włoch Kamil Kasperek, autorka opracowania Lucyna Szary, korekta Agnieszka Woźny, Marta Zagnińska, projekt okładki BROS s.c., ilustracje Jonasz Porywczy
Wydanie [1]
Kraków: Wydawnictwo GREG®, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowskaa; skład i łamanie BROS [s.c.]
1 t.: 328 s. (5-283 powieść, 285-322 opracowanie); [10] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-274-4, oprawa kartonowa

PO

06.23
594

&

 

2011 Przygody kapitana Hatterasa
Przełożył: Andrzej Zydorczak; ilustracje [Edouard] Riou [i Henri de Montaut]; ze wstępem Marka Kamińskiego; projekt graficzny i typograficzny: Joanna Kurowska (Pracownia, Gdańsk, ul Sąsiedzka 2); przypisy Andrzej Zydorczak; redakcja tekstu i tłumaczenie z ang. przypisów W. Butchera: Krzysztof Czubaszek
Gdańsk: Instytut Marka Kamińskiego Sp. z o.o., Ul. Grunwaldzka 212
Białystok: druk i oprawa Białostockie Zakłady Graficzne SA
1 t.: 467,[1] s.; [122] il. cz.-b. i w odcieniach niebieskiego, 3 mapki w tekście; 25,5×17,8 cm
(Seria wydawnicza „Biblioteka Marka Kamińskiego” [tom 1]; wydano we współpracy z Polskim Towarzystwem Juliusza Verne’a)
Nakład: [5 000 egz.]
ISBN 978-83-929787-1-8, ISBN serii wydawniczej 978-83-929787-2-5; opr. półpłócienna

PO
16.76
595

&

 

2011 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Mieczysława Wójcik; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Leon Benett] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik
Wydanie [1 klubowe]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media sp. z o.o. sp. k.
Plzeň [Pilzno]: druk i oprawa Typos, tiskařské závody, r.s.o.
1 t.: 223, [1] s. [55] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na stronie przedtytułowej])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-258-0537-1, oprawa tektur. lakier.

PO
45.01
596

&

 

2011 Malec
Przełożył i przypisami opatrzył: Andrzej Zydorczak; redakcja Edyta Wygonik; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; korekta Krzysztof Czubaszek; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 445,[2] s.; [72] ilustracje cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych, 1 kolorowa mapka Irlandii; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 25)
Nakład: 90 egz. numerowanych
ISBN 978-83-922969-1-1, oprawa tekturowa lakierowana

PO
10.45
597

&

2011 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Alphonse de Neuville i Édouard Riou] z oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; Il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik; konsult. i przyp.: Andrzej Zydorczak [tylko w t. 2]
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o. Sp. k.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
2 t.: 207, [1] s. [51] il. kolor.; 238, [1] s., [61] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-258-0538-8 i 978-83-258-0590-6, opr. tektur. lakier.

PO
27.10
598

&

2011 Szkoła Robinsonów
Pr
zeł. Andrzej Zydorczak; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Léon Benett] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; Il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Elżbieta Szelest; przyp.: Andrzej Zydorczak
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
1t.: 175, [1] s. [50] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7799-084-1, opr. tekt. lakier.

PO
22.42
599

&

2011 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Henri Meyer] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik, Małgorzata Wnuk (tom I), Anna Wasilewska, Dorota Piekarska (tom II); konsult. i przyp.: Andrzej Zydorczak
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
2 t.: 190, [1] s. [48] il. kolor.; 190, [1] s., [49] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-7799-112-1 i 978-83-7799-117-6, opr. tekt. lakier.

PO
38.12
600

&

2011 Dwa lata wakacji
Przeł. Janusz Kasza; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Léon Benett] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Dorota Piekarska; konsult. i przyp.: Andrzej Zydorczak
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
2 t.: 174, [1] s. [46] il. kolor., 1 mapka kolor. wyspy; 159, [1] s., [48] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-7799-473-3 i 978-83-7799-3307-9, opr. tektur. lakier.

PO
61.01
601

&

 

2011 Bracia Kip
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapki George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw.: PTJV
Gliwice: dr. i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 368,[1] s.; [40] il. cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych, 2 mapki cz.-b.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 26)
Nakł.: 98 egz. numer.
ISBN 978-83-922969-2-8, opr. tektur. lakier.

PO
10.46
602

&

2011 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Przedruk wyd. z 1928 r.; oryg. ze zbiorów BN w Warszawie
Wydanie [1] reprint
Szczecin: Wolumina.pl, Daniel Krzanowski
Szczecin: dr. i opr.: Print Group Sp. z o.o.; przygot. kopii oraz obróbka cyfr.: ATTIC Tomasz Grabowski
1 t.: 335,[4] s.; [19] il. cz.-b.; 24,0×17,0 cm
(Z 19 il. i okł. [Alphonse’a] de Neuville’a [właśc. il. E. Riou i A. de Neuville’a; Wyd. czwarte; Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-62905-89-8, opr. pł.

PO

16.77
603

&

2011 W 80 dni dookoła świata
Oprac. Dorota Nosowska; kor. Justyna Kubacka; oprac. graf. okł. Magdalena Ałtunin; na okł. wykorzystano il. Marcina Piwowarskiego
Wydanie [4]
Poznań: Wydaw. IBIS
Dr. w UE; skład Marcin Kwaśny
1 t.: 170,[2] s.; [brak] il.; 20,5×14,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Tekst oparto na wyd. J. Guranowskiego z 1896 r.; Lektura z opracowaniem)
ISBN 978-83-7738-176-2, opr. tektur. lakier.