rok 2016

 

powieści I OPOWIADANIA

PO
16.88
659

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; ilustracje i opracowanie graficzne Mikołaj Kamler; redakcja i korekta Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Wydanie [1]
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład i łamanie: Pracownia Register
1 t.: 260 s.; [43] ilustracje kolorowe; 24,5×17,0 cm (kartonowa), 25,0×17,5 cm (tekturowa)
Nakład: [brak danych]
(Kolekcja Klasyka)
ISBN 978-83-7517-600-1, 978-83-7517-601-8, oprawa kartonowa lakierowana i tekturowa lakierowana

PO
16.89
660

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; Ilustracje: Mikołaj Kamler; layout i okładka: Aleksandra Zimoch; Autorzy opracowania: Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński, Maria Zagnińska; Redakcja i korekta: Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład: Pracownia Register
1 t.: 264 s. (5-217 tekst, 218-264 opracowanie); [15] ilustracji cz.-b.; 20,5×14,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Lektura)
ISBN 978-83-7517-607-0, oprawa kartonowa lakierowana

PO
36.06
661

&

2016 Północ kontra Południe
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym anonimowym przekładzie Wędrowca z 1887-1888 r.; [ilustracje w tekście Léon Benett, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1] s., [26 il.] cz.-b.; 187,[1], [26 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 28 i TOM 29)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 28 978-83-282-0269-6, ISBN tomu 29 978-83-282-0270-2, oprawa płócienna

PO
28.10
662

&

2016 Zielony promień
Przekład Leon Szyller; ilustracje [Léon Benett na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 155, [1] s. [35 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 30)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 30] 978-83-282-0271-9, oprawa płócienna

PO
29.02
663

&

2016 Keraban uparty
Przekład Joanna Belejowska; ilustracje [Léon Benett na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 cz. w 1 t.: 267, [1] s. [37 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 31)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 31] 978-83-282-0272-6, oprawa płócienna

PO
30.10
664

&

2016 Gwiazda Południa
Przekład R. G.  na podst. publik. z 1985 roku; il. Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX wieku [właść. fr. wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 251, [1] s. [42 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 32)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 32] 978-83-282-0273-3, opr. płóc.

PO
41.03
665

&

2016 Ceyar Kaskabel (część 1 i 2)
Przekład S. S. na podst. publik. z 1910 r.; il. w tekście George Roux [na podst. XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 203,[1] s., [33 il.] cz.-b.; 219,[1], [35 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 33 i TOM 34)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 33 978-83-282-0274-0, ISBN tomu 34 978-83-282-0275-7, opr. płóc.

PO
31.06
666

&

2016 Archipelag w ogniu
Niniejszy tekst oparto na popr. i uzupeł. anonim. przekł. z 1925 roku; il. Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 219, [1] s. [35 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 35)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 35] 978-83-282-0276-4, opr. płóc.

ON
10.01
667

&

2016 San Carlos
W: „San Carlos i inne opowiadania” [San Carlos, Jédédias Jamet, czyli historia spadku, Małżeństwo pana Anzelma des Tilleuls, Oblężenie Rzymu, Frritt…! Flakk…!, Hrabia de Chanteleine]
Przeł. Andrzej Homańczyk; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il.: Damian Christ; [wstęp] Andrzej Zydorczak; przypisy: Bartłomiej Łopatka, Andrzej Homańczyk, Andrzej Zydorczak; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
6 opowiadań w 1 t.: 336 [3] s.; [40] il. cz.-b., [11] kart tabl. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 49; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-50-4, opr. tektur. lakier.

PO
42.01
668

&

2016 Pani Branican
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Léon Benett, mapki; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 458,[3] s.; [71] il. cz.-b., [12] kart tablic. kolor. oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 50; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.

ISBN 978-83-64701-44-3, opr. tektur. lakier.

PO
16.90
669

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; Ilustracje: Mikołaj Kamler; layout i okładka: Aleksandra Zimoch; Autorzy opracowania: Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński, Maria Zagnińska; Redakcja i korekta: Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład: Pracownia Register
1 t.: 264 s. (5-217 tekst, 218-264 opracowanie); [15] ilustracji cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: [brak danych]
(Lektura)
ISBN 978-83-7517-608-7, oprawa tekturowa lakierowana

PO
40.04
670

&

 

2016 Świat do góry nogami
Przekład Julia Zaleska; ilustracje George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 186, [1] s. [15 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 36)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 36] 978-83-282-0277-1, oprawa płócienna

PO
50.06
671

&

2016 Lodowy sfinks
Przekład Michalina Daniszewska; [ilustracje w tekście George Roux na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 171,[1] s., [20 il.] cz.-b.; 155,[1], [23 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 37 i TOM 38)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 37 978-83-282-0278-8, ISBN tomu 38 978-83-282-0279-5, oprawa płócienna

PO
43.06
672

&

 

2016 Zamek w Karpatach
Przekład J.J. [tekst oparto na wydaniu z 1894 roku nakładem Gebethnera i Wolffa]; ilustracje w tekście [Léon Benett] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 169, [2] s. [27] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 39)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 39] 978-83-282-0280-1, oprawa płócienna

PO
44.01
673

&

2016 Claudius Bombarnac. Z notesu reportera
Przełożył i przypisami opatrzył: Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska Talarczyk; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; korekta Andrzej Zydorczak, Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład: Mateusz Nizianty
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 333,[3] s.; [49] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych, 2 kolorowe mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 51; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-61-0, oprawa tekturowa lakierowana

PO
47.03
674

&

2016 Cudowna wyspa
Przekład Michalina Daniszewska; [ilustracje w tekście] Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1, na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa z 1897 roku]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1] s., [30 il.] cz.-b.; 155,[1], [30 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 40 i TOM 41)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 40 978-83-282-0281-8, ISBN tomu 41 978-83-282-0282-5, oprawa płócienna

PO
48.08
675

&

 

2016 Straszny wynalazca
Przekład Karolina Bobrowska [tekst oparto na wydaniu z 1922 roku nakładem Księgarni Świętego Wojciecha]; ilustracje w tekście [Léon Benett] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 201, [1] s. [32] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 42)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 42] 978-83-282-0283-2, oprawa płócienna

PO
57.15
676

&

 

2016 Napowietrzna wioska
Przekład Bronisława Kowalska; niniejszy tekst oparto na wydaniu z 1907 roku pt. „W puszczach Afryki” [nakładem i drukiem Michała Arcta]; ilustracje w tekście [George Roux] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 187, [1] s. [33] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 43)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 43] 978-83-282-0284-9, oprawa płócienna

PO
46.05
677

&

2010 Zadziwiające przygody kapitana Antifera (część 1 i 2)
Przekład Bronisława Kowalska; [ilustracje w tekście] George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1, na podstawie wydania w „Prztyjacielu dzieci” z lat 1894-1895]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 201,[2] s., [33 il.] cz.-b.; 153,[2], [36 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 44 i TOM 45)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 44 978-83-282-0285-6, ISBN tomu 45 978-83-282-0286-3, oprawa płócienna

PO
64.05
678

&

 

2016 Dramat w Inflantach
Przekład J.P. [powieść „Wśród Łotyszów” wydana przez „Wieczory Rodzinne” w 1906 roku]; ilustracje w tekście [Léon Benett] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 187, [1] s. [33] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 46)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 46] 978-83-282-0287-0, oprawa płócienna

PO
65.04
679

&

 

2016 Pan Świata
Przekład M.P. [powieść „Król przestrzeni” wydana przez „Wieczory Rodzinne” w 1905 roku]; ilustracje w tekście [George Roux] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 155, [1] s. [33] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 47)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 47] 978-83-282-0288-7, oprawa płócienna

PO
56A.06
680

&

2016 Wulkan złota
Przekład K. Bobrowska; [ilustracje w tekście George Roux, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1]s., [17] il. cz.-b.; 219,[1]s., [28] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 48 i TOM 49)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 48 978-83-282-0289-4, ISBN tomu 49 978-83-282-0290-0, oprawa płócienna

PO
25.08
681

&

2016 Dom parowy
Przeł. i przyp. opatrzył: Janusz Pultyn; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Léon Benett, mapki; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 511,[4] s.; [99] il. cz.-b., [6] kart tablic. kolor. oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 52; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.

ISBN 978-83-64701-63-4, opr. tektur. lakier.

PO
1
6.91
682

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
[Na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa; ilustracje Dimitri Bielak]
Wydanie [1]
Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk spółka z o.o.
[Warszawa]: Druk DRUK-INTRO S.A.
1 t.: 170,[5] s.; [16] ilustracji całostronicowych kolorowych plus winietki; 22,6×16,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Klasyka literatury światowej; skrócona wersja utworu)
ISBN 978-83-274-3070-0, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.92
683

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Opracowanie Dorota Nosowska; korekta Justyna Kubacka; opracowanie graficzne okładki Magdalena Ałtunin; na okładce wykorzystano ilustracje Marcina Piwowarskiego
Wydanie [4]
Poznań: Wydawnictwo IBIS
Drukowano w UE; skład Marcin Kwaśny
1 t.: 170,[2] s.; [brak] il.; 21,0×15,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Tekst oparto na wydaniu J. Guranowskiego z 1896 r.; Lektura z opracowaniem)
ISBN 978-83-65634-51-1, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.93
684

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Na podstawie wydania Gebethnera i Wilffa; Ilustracja na okładce: Barbara Kuropiejska; Projekt okładki: Tadeusz Szlaużys
Wydanie [4]
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, Sp. z o.o.
Druk: DRUK-INTRO SA.
1 t.: 205,[3] s.; [brak] il.; 22,0×14,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: KLUB PODRÓŻNIKA tom 5)
ISBN 978-83-274-5396-9, ISBN serii: 978-83-274-5437-9; oprawa tekturowa lakierowana

PO
64.06
685

&

 

2016 Dramat w Inflantach
Przełożyli i przypisami opatrzyli Andrzej Zydorczak i Krzysztof Czubaszek; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 216,[4] s.; [27] ilustracji cz.-b., [6] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 53; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a; wydano na podstawie licencji udzielonej przez Wydawnictwo Zielona Sowa, które jest posiadaczem praw autorskich)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-67-2, oprawa tekturowa lakierowana

PO
46.06
686

&

2016 Niezwykłe przygody pana Antifera
Przełożył i przypisami opatrzył: Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Magdalena Stec; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 448,[5] s.; [65] ilustracji cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych oraz trzy mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 54; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a; wydano na podstawie licencji udzielonej przez Wydawnictwo Zielona Sowa, które jest posiadaczem praw autorskich)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-69-6, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.94
687

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Przełożyła Mieczysława Wójcik; Ilustracja i projekt okładki: Agata Łuksza Pracownia Bobra; Redaktor prowadzący: Natalia Galuchowska; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Urszula Malewcka; DTP: Bernard Ptaszyński
Wydanie [4]
Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Druk: ?
1 t.: 419,[4] s.; [47 il. kolorowych; 21,0×15,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: ?)
ISBN 978-83-7983-993-3; oprawa tekturowa lakierowana

PO
60A.08
688

&

2016 Łowcy meteorów
Przekład Karolina Bobrowska; ilustracje w tekście George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 235, [1] s. [19] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 50)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 50] 978-83-282-0291-7, oprawa płócienna

PO
51A.06
689

&

2016 Tajemniczy rybak
Przekład Maria Gąsiorowska; ilustracje w tekście George Roux na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 203, [1] s. [28] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 51)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 51] 978-83-282-0292-4, oprawa płócienna

PO
15.11
690

&

2016 W krainie białych niedźwiedzi (część 1 i 2)
Przekład Karolina Bobrowska; [na podstawie wydania Księgarni Świętego Wojciecha z 1925 roku]; ilustracje w tekście [Jules-Descartes] Férat i [G de] Beaurepaire [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 235,[1]s., [40] il. cz.-b.; 203,[1]s., [27] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 4 i TOM 5; pod koniec roku 2014 była wydania w sześciotomowej serii sondażowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 52 978-83-282-0293-1, ISBN tomu 53 978-83-294-8, oprawa płócienna