rok 2018

 

powieści

PO
09.52
722

&

 

2018 Dzieci kapitana Granta
Opracowano na podstawie wydania Wydawnictwa Gebethner i Wolff z 1929 r. w przekładzie Izabeli Rogozińskiej [! – Rogozińska urodziła się w 1918 r.]; ilustracje Édouard Riou [zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego]
Wydanie I
Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg
Druk: ???
3 tomy w 1: 675[2] s.; 50+29+26 ilustracji cz.-b.; 20,5×14,3 cm
(seria: Kanon literatury dziecięcej)
Nakład: brak danych
ISBN 978-83-7791-900-2, oprawa tekturowa lakierowana

PO
23.15
723

&

2018 Pięćset milionów begum
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 211,[7] s.; [43] ilustracje cz.-b., [4] karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 65; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-21-2, oprawa tekturowa lakierowana

PO
27.13
724

&

2018 Szkoła Robinsonów
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 238,[6] s.; [48] ilustracji cz.-b., [3] karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 66; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-23-6, oprawa tekturowa lakierowana

PO
67.03
725

&

2018 Inwazja morza
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 218,[5] s.; [33] ilustracji cz.-b., [5] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 67; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-25-0, oprawa tekturowa lakierowana

PO
62.02
726

&

 

2018 Stypendia podróżne
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 386,[5] s.; [37] ilustracji cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 68; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65-753-27-4, oprawa tekturowa lakierowana

PO
21.12
727

&

2018 Czarne Indie
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 226 s.; 46 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 9; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-52-6 (tom 9), oprawa tekturowa foliowana

PO
23.16
728

&

2018 Pięćset milionów begum
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 212 s.; 47 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 10; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-53-3 (tom 10), oprawa tekturowa foliowana

PO
10.51
729

&

2018 Dwadzieścia tysięcy mil  podmorskiej żeglugi
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Alphonse de Neuville i Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; [wstęp Krzysztof Czubaszek]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I [w tej serii]
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 t.: tom 1 349,[5] s.; [46] ilustracji cz.-b., 9 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; tom 2 384,[5] s.; [52] ilustracje cz.-b., 9 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 69 i Tom 70; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a; na okładce: „20 000 mil podmorskiej żeglugi”)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-35-9 (całość), 978-83-65753-36-6 (część pierwsza), 978-83-65753-37-3 (część druga),  oprawa tekturowa lakierowana

PO
10.52
730

&

2018 20 000 mil  podmorskiej żeglugi
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Alphonse de Neuville i Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
2 t.: tom1 294 s.; 56 ilustracji cz.-b., 1 mapka; tom 2 329 s.; 62 ilustracje cz.-b., 1 mapka; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 11-12; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 300 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-54-0 (tom 11), 978-83-65753-55-7 (tom 12), oprawa tekturowa foliowana

PO
16.96
731

&

 

2018 W 80 dni dookoła świata
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; ilustracje Léon Benett i Alphonse de Neuville (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Kinga Ochojska; [wstęp] Krzysztof Czubaszek; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 374,[8] s.; [55] ilustracji cz.-b., [3] karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 71; Patron serii „Biblioteka Andrzeja: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-41-0, oprawa tekturowa lakierowana

PO
19.16
732

&

 

2018 Michał Strogow. Od Moskwy do Irkucka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Maciej Michach; korekta Kacper Gładych; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 520,[6] s.; [83] ilustracji cz.-b., [10] kart tablicowych kolorowych oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 72; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-67-0, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.97
733

&

2018 W 80 dni dookoła świata
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; ilustracje Léon Benett i Alphonse de Neuville (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Kinga Ochojska; korekta Andrzej Zydorczak; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 322[6] s.; 58 ilustracji cz.-b. oraz 2 mapki ; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 13; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-57-1 (tom 13), oprawa tekturowa foliowana

PO
19.17
734

&

2018 Michał Strogow. Od Moskwy do Irkucka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Maciej Michach; korekta Kacper Gładych; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 439[7] s.; 91 ilustracji cz.-b. oraz 2 mapki; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 14; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-58-8 (tom 14), oprawa tekturowa foliowana