rok 2019

 

powieści

       
       

PO
45.03
735

&

2019 Malec
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 457 s.; 86 ilustracji cz.-b. ( w tym jedna mapka); 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 15; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-56-4 (tom 15), oprawa kartonowa foliowana

PO
02.01
736

&

 

2019 Podróż wsteczna do Anglii i Szkocji
Przełożył Andrzej Homańczyk; ilustracje Damian Christ; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; przypsy: Andrzej Homańczyk, Andrzej Zydorczak; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 242,[10] s.; [42] ilustracje cz.-b., [9] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 73; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-77-9, oprawa tekturowa lakierowana

PO
53.05
737

&

 

2019 Testament ekscentryka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje George Roux (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 495,[7] s.; [54] ilustracji cz.-b., [9] kart tablicowych kolorowych, plansza do gry „Gęsi” z XIX wieku, plansza do gry „Stany Zjednoczone Ameryki” jako wkładka oraz jedna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 74; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-79-3, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.98
738

&

2019 W 80 dni dookoła świata
Tłumacz tekstu nieznany; tekst polski na potrzeby niniejszego wydania zaczerpnięto z domeny publicznej; redaktor prowadzący: Agata Paszkowska-Pogorzelska; redaktor techniczny: Agnieszka Matusiak; korekta: Bogusława Jędrasik; Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Damasiewicz
Wydanie I
Warszawa: Wydawnictwo Bellona
Druk i oprawa: Druk-Intro S.A., Inowrocław
1 t.: 230[1] s.; [brak] il.; 20,0×13,0 cm
(Perły Literatury Młodzieżowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-11-15625-8, oprawa tekturowa foliowana

PO
49.02
739

&

2019 Clovis Dardentor
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 258 s.; 47 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 16; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 160 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-89-2 (tom 16), oprawa kartonowa foliowana