rok 2019

 

powieści

       
       

PO
45.03
735

&

2019 Malec
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 457 s.; 86 ilustracji cz.-b. ( w tym jedna mapka); 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 15; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-56-4 (tom 15), oprawa kartonowa foliowana

PO
02.01
736

&

 

2019 Podróż wsteczna do Anglii i Szkocji
Przełożył Andrzej Homańczyk; ilustracje Damian Christ; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; przypsy: Andrzej Homańczyk, Andrzej Zydorczak; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Bydgoszcz: druk i oprawa Polish Druk, ul. Przemysłowa 34
1 t.: 242,[10] s.; [42] ilustracje cz.-b., [9] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 73; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-77-9, oprawa tekturowa lakierowana

PO
53.05
737

&

 

2019 Testament ekscentryka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje George Roux (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Bydgoszcz: druk i oprawa Polish Druk, ul. Przemysłowa 34
2 cz. w 1 t.: 495,[7] s.; [54] ilustracji cz.-b., [9] kart tablicowych kolorowych, plansza do gry „Gęsi” z XIX wieku, plansza do gry „Stany Zjednoczone Ameryki” jako wkładka oraz jedna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 74; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-79-3, oprawa tekturowa lakierowana

PO
16.98
738

&

2019 W 80 dni dookoła świata
Tłumacz tekstu nieznany; tekst polski na potrzeby niniejszego wydania zaczerpnięto z domeny publicznej; redaktor prowadzący: Agata Paszkowska-Pogorzelska; redaktor techniczny: Agnieszka Matusiak; korekta: Bogusława Jędrasik; Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Damasiewicz
Wydanie I
Warszawa: Wydawnictwo Bellona
Druk i oprawa: Druk-Intro S.A., Inowrocław
1 t.: 230[1] s.; [brak] il.; 20,0×13,0 cm
(Perły Literatury Młodzieżowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-11-15625-8, oprawa tekturowa foliowana

PO
49.02
739

&

2019 Clovis Dardentor
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 258 s.; 47 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 16; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 160 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-89-2 (tom 16), oprawa kartonowa foliowana

PO
16.99
740

&

2019 W 80 dni dookoła świata
Tłumacz nieznany; tekst polski: Wolne Lektury; ilustracje: Agnieszka Sozańska; opracowanie redakcyjne: Ewa Skibińska; korekta: Marta Ewa Rogowska, Maria Nowicka; projekt okładki: Paulina Piorun
Wydanie I
Warszawa: Grupa wydawnicza Foksal sp. z o.o.
Druk i oprawa: Colonel, Kraków
1 t.: 267[1] s.; [50] il. cz.-b.; 20,0×14,0 cm
(Seria: Lektury)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-280-6778-3, oprawa broszurowa

PO
16.100
741

&

2019 W 80 dni dookoła świata
Tłumacz nieznany; tekst polski: Wolne Lektury; ilustracje: Agnieszka Sozańska; opracowanie redakcyjne: Ewa Skibińska; korekta: Marta Ewa Rogowska; projekt okładki: Tomasz Majewski
Wydanie I
Warszawa: Grupa wydawnicza Foksal sp. z o.o.
Druk i oprawa: Edica, Poznań
1 t.: 267[1] s.; [50] il. cz.-b.; 21,0×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-280-6428-7, oprawa płócienna

PO
17.49
742

&

2019 Tajemnicza wyspa
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; ilustracje pokolorował Dariusz Kocurek; [wstęp Krzysztof Czubaszek]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I [w tej serii]
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Bydgoszcz: druk i oprawa Polish Druk, ul. Przemysłowa 34
3 t.: Rozbitkowie powietrzni 315,[1] s.; [48] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; Porzucony 328,[1] s.; [47] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych; Tajemnica wyspy 283,[7] s.; [44] ilustracje cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 75, Tom 76 i Tom 77; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-96-0 (całość), 978-83-65753-97-7 (część pierwsza), 978-83-65753-98-4 (część druga), 978-83-65753-99-1 (część trzecia),  oprawa tekturowa lakierowana

PO
10.43
744

&

2019 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Tłumaczenie: Agnieszka Włoczewska; konsultacja i przypisy: Andrzej Zydorczak; ilustracje (ze zbiorów Andrzeja Zydorczaka) Alphonse de Neuville i Édouard Riou [zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego]; redaktor prowadzące: Marzena Kwietniewska-Talarczyk, Joanna Liszewska; redakcja: Katarzyna Kierejsza; korekta: Marzena Kwietniewska-Talarczyk, Marta Krzemińska; opracowanie graficzne okładki na podstawie projektu Dagmary Grabskiej: Michalina Paczyńska; skład: Stefan Łaskawiec. Studio 3 Kolory
Wydanie I
Warszawa: Wydawnictwo Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Druk i oprawa: ???
2 t.: tom I 274,[1] s.; 49 ilustracji cz.-b., 1 mapka; tom II 312,[1] s.; 57 ilustracji cz.-b., 1 mapka; 20,5×13,2 cm
(Książkę poleca Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: ??? egz.

ISBN 978-83-8154-276-0 (tom I), 978-83-8154-277-7 (tom II), oprawa tekturowa