POÉSIE

PoezjA

??.01
[92.01]

353

&

1993 Triolety 1-5, 7-8 i 11
Przeł. Wojciech Łęcki; [przekł. lingwist.: Winicjusz Łachaciński]
w: Wojciech Łęcki “Zamęt po firmament”; red. i oprac. graf. Wojciech Łęcki; rys. Jacek Frankowski; kor. Anna Zawadzka
Wydanie I
Łódź: Nakł. autora
Ł
ódź: “FIRET-DRUK”, ul. Świętojańska 4/6
{str. 70-76)
Nakład: 1000 egz.
Opr. kartonowa

??.02
[92.02]

354

&

1993 Triolet 11
[w]: “TYGODNIK PŁOCKI”
R. 12
nr 43 (1097), s. 6
(Witold Banasiak: “Rarytas dla wernistów i bibliofilów”)

??.03
[-------]

[470]

&

2003 Księżyc [La Lune]
Przekł. Michał Gołębiowski, Andrzej Zydorczak; rys. w tle Andrzej Bzdeń
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003 nr 1(23), s. 11
[1] s., [1] ilustracja cz.-b.; 20,8×14,8 cm
Nakład: 150 egz.

??.04
[-------]

[471]

&

2003 Wspomnienie Szkocji [Souvenirs d'Ecosse]
Tł. Andrzej Zydorczak, Michał Gołębiowski;
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003  nr 2(24), s. 14-15
[2] s., [1] il. cz.-b.; 21,0×14,6 cm
Nakład: 150 egz.

??.05
[-------]

[472]

&

2003 Do morfiny [A la morphine]
Tł. Andrzej Zydorczak, Agnieszka Zydorczak;
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003  nr 2(24), s. 15
[1] s., [brak] il.; 21,0×14,6 cm
Nakład: 150 egz.