Bibliografie

BIB
001
&

1985 Juliusz Verne w Polsce. Bibliografia dzieł Juliusza Verne'a wydanych w Polsce w latach 1863-1895
Opracowali: Andrzej Kempa i Winicjusz Łachaciński [właśc. W. Łachaciński z pomocą A. Kempy]; oprac. graf. Maria Szczuka; Realizacja techn. Romuald Psyk
Wyd. I
Łódź: Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego
Łódź: Pracownia Reprograficzna, ul. Gdańska 102
1 t.: 67,[11] s.; [10] cz.-b. odbitek kserograficznych stron tytułowych powieści; 19,4 × 15,0 cm
([obejmuje: przedmowę w j. polskim i francuskim; zestawienie wydań w układzie chronologicznym; wykaz skrótów bibliograficznych; indeks tytułowy polski; indeks tytułowy francuski; indeks nazwisk;])
Nakład: 250 egz.
Opr. kartonowa

BIB
002
&

1996 Bibliografia polskich przekładów utworów Juliusza Verne'a
[opracował] Winicjusz Łachaciński [uzupełnił Andrzej Zydorczak]; red. techn. i skład Andrzej Zydorczak; proj. okł. Piotr Kozera
Wyd. I
Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Ajaks"
[brak danych]
[2 cz. w 1 t.]: cz. I: 96 s., cz. II [88] s.; 29,5 × 20,5 cm
([Część I zawiera: zestawienie wydań polskich w oparciu o pierwsze wydania utworów we Francji; indeks polskich i francuskich tytułów utworów; indeks nazwisk; spis chronologiczny (roczny); zestawienie wydawców i wydawnictw; wykaz skrótów bibliograficznych; część II zawiera cz.-b., pomniejszone odbitki kserograficzne okładek i stron tytułowych polskich wydań])
Nakład: 500 egz.
ISBN 83-87103-28-4, opr. kartonowa