Piętnastoletni kapitan 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Antigua
i Barbuda

15.06.2005

M ?
Y ?
S 2819
G ?

4 × 2 $

 z±bk.

Verne w filmie

antbar_bl04.jpg (151728 bytes)

 

Gwinea

08.11.1979

M 846
Y 636
S 772

7 s z±bk.
i niez±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

GwineaRep_07.jpg (71351 bytes)

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

z±bk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 1

tanz05_ark01.jpg (124980 bytes)