Przygody trzech Anglików i trzech Rosjan  
w południowej Afryce
 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

z±bk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 5

tanz05_ark05.jpg (113882 bytes)