Adżman (Ajman) 

Data
 wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

15.08.1972

 

przywieszka z±bk.

Historia badań kosmosu

AJMAN_PRZYW.jpg (89144 bytes)

 

15.08.1972

M Ark. 2781-88
Y Ark. ?
S Ark. ?

8 znaczków
+ 8 przywieszek
z±bk.

Historia badań kosmosu

AJMAN_ark01.jpg (124331 bytes)

 

.1972

M bl. 153
Y bl. ?
S bl. ?

12 Rls z±bk.

Apollo 16

AJMAN_Manama.jpg (151656 bytes)

"Pan ¶wiata"