Wspólnota Bahamów  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

07.01.1965

M 221
Y 205
S 216

5 sh z±bk.

 

bah_5s.jpg (31235 bytes)

Williamson Photosfere 

24.05.1966

M 247
Y 231
S 242

1 $ z±bk.

 

bah_1p.jpg (30527 bytes)

Williamson Photosfere
(przedruk na znaczku M 221)

24.05.1967

M 269
Y 253
S 264

1 $ z±bk.

 

bah_1$.jpg (30420 bytes)

Williamson Photosfere