Królestwo Bhutanu  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

09.11.1970

M 412
Y 281
S 118

2 ch niez±bk.

Apollo XIII

Bhutan01.jpg (50368 bytes)

"Wokół Księżyca" 

18.12.1970

M blok 41
Y ark. 36
S 118 Cm

4 znaczki niez±bk.

Apollo XIII

Bhutan_ark01.jpg (91759 bytes)

"Wokół Księżyca" 

 .1989

M 1172
Y 854
S 740
G 801

3 n z±bk.

Statki

Bhutan_3GE.jpg (21071 bytes)

"Great Eastern"