Bułgaria  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2003

M ?
Y ?
S ?

0,18 Lewa -

175 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

bul_kartka2003.jpg (85072 bytes)

stempel okolicznościowy