Burkina Faso (do 1984 Górna Wolta) 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

10.01.2000

M ark. 1729-34
Y ark. 1992-7
S ?

6 × 350 F ząbk.

Badanie Kosmosu

BurkFasoark01.jpg (42715 bytes)

Na obrzeżu arkusika wyobrażenie pociągu na Księżyc