Niezwykła przygoda misji Barsaca 

 

Państwo Data
wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Gwinea

08.11.1979

M 847
Y 637
S 773

10 s ząbk.
i nieząbk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

GwineaRep_10.jpg (69496 bytes)

Liberia

11.01.2005

M bl. 511
Y bl. ?
S 2340

100 $

ząbk.

Wizje przyszłości Juliusza Verne'a
cz. 5

liberia05_bl05.jpg (140775 bytes)

napis na lewej części bloku: "Misja Barsaca"
[właśc. il. z pow. "Kłopoty Chińczyka w Chinach"]