Czechosłowacja 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

31.08.1970

M 1949
Y 1973
S 1685
G 1898

1,80 K z±bk.

Historia artylerii

CZECH_180.jpg (100204 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"