Cesar Cascabel  

 

Państwo Data
wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Malediwy

29.07.2004

M ark. 4376-79
Y ?
S ?
G ?

4 × 12 Rf

z±bk.

 Juliusz Verne
- wizje i przygody
cz. 3

Malediwy05_ark03.jpg (133848 bytes)

Malediwy

29.07.2004

M bl. 577
Y ?
S ?
G ?

25 Rf

z±bk.

 Juliusz Verne
- wizje i przygody
cz. 3

Malediwy05_bl03.jpg (135127 bytes)