Wspólnota Dominiki  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

07.09.2005

M ark. 3677-80
Y ?
S 2550

4 × 2 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

dominika_ark01.jpg (125341 bytes)

"20000 mil pod morzami"
"Wokół Księżyca"

07.09.2005

M bl. 512
Y ?
S ?

6 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

dominika_bl01.jpg (102668 bytes)

"Podróż do ¶rodka Ziemi"