Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.1986 

M 566
Y ?
S ?

1 $ z±bk.

?

dziewicze_1$_GE.jpg (80706 bytes)

"Great Eastern"