Republika Francuska 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F z±bk.

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30.jpg (37208 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F niez±bk.

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30cie.jpg (19228 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F próba robocza
[sepia]

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30pr stud.jpg (19582 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F próba artysty
[czarny]

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30pr art.jpg (11748 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F próba artysty
[ciemnozielony]

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30pr art01.jpg (21319 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

03.06.1955 

M 1051
Y 1026
S 770
G 1251

30 F próba artysty
[ciemnobr±zowy]

50 rocznica ¶mierci
Juliusza Verne'a

FRANCJA_30pr art02.jpg (16735 bytes)

"20000 mil pod morzami" 

11.03.1961

M 1338
Y 1248
S 987
G 1515

0,50 F z±bk. 100 rocznica ¶mierci Georgesa Mélièsa FRANCJA_50.jpg (35359 bytes) "Z Ziemi na Księżyc"
11.03.1961

M 1338
Y 1248
S 987
G 1515

0,50 F niez±bk. 100 rocznica ¶mierci Georgesa Mélièsa   "Z Ziemi na Księżyc"
11.03.1961

M 1338
Y 1248
S 987
G 1515

0,50 F wyd.
luksusowe
100 rocznica ¶mierci Georgesa Mélièsa   "Z Ziemi na Księżyc"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F z±bk. Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_160.jpg (38142 bytes) "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F niez±bk. Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F próba artysty
[czarny]
Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
 FRANCJA_160pr art01.jpg (17337 bytes) "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F odmiana koloru Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_160kol01.jpg (12889 bytes)  "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F odmiana koloru Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
 FRANCJA_160kol02.jpg (18907 bytes) "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F wyd.
luksusowe
Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2367
Y 2247
S B 548
G 2549

1,60 + 0,30 F dok.
oficjalny
Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "Pięć tygodni w balonie"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F z±bk. Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_180.jpg (31847 bytes) "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F niez±bk. Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F wyd.
luksusowe
Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F próba I etap produkcji Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_180pr 1etap.jpg (10724 bytes)  "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F próba II etap produkcji Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_180pr 2etap.jpg (12354 bytes) "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F odmiana koloru Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRANCJA_180kol01.jpg (25452 bytes) "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2368
Y 2248
S B 549
G 2550

1,80 + 0,40 F dok.
oficjalny
Ku chwale Juliusza Verne'a.
Na rzecz Czerwonego Krzyża
  "20 000 mil pod morzami"
20.11.1982 

M 2367-8
Y 2247-8
S B 548-9
G 2549-2550

4 x zn. 2368 z±bk. Ku chwale Juliusza Verne'a
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRA_ark.jpg (74366 bytes) Znaczki wydane w formie zeszyciku
20.11.1982 

M 2367-8
Y 2247-8
S B 548-9
G 2549-2550

    Ku chwale Juliusza Verne'a
Na rzecz Czerwonego Krzyża
FRA_ark_OKL.jpg (103809 bytes) Okładka zeszyciku
01.01.2000

M 3435
Y 3294
S ?
G 3629

3,0 F + 0,46 € z±bk. Rekonstrukcja latarni z wyspy San Juan FRANCJA3,0+0,46.jpg (59053 bytes) "Latarnia na końcu ¶wiata"
28.05.2005

M 3942
Y ?
S 3120
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_01.jpg (72268 bytes) "Pięć tygodni w balonie"
28.05.2005

M 3943
Y ?
S 3121
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_02.jpg (77349 bytes) "Podróż do wnętrza Ziemi"
28.05.2005

M 3943
Y ?
S 3121
G ?

 0,53 € próba artysty Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_02pr art.jpg (15425 bytes) "Podróż do wnętrza Ziemi"
28.05.2005

M 3944
Y ?
S 3122
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_03.jpg (71074 bytes) "Z Ziemi na Księżyc"
28.05.2005

M 3945
Y ?
S 3123
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_04.jpg (76332 bytes) "20000 mil pod morzami"
28.05.2005

M 3946
Y ?
S 3124
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_05.jpg (76583 bytes) "Michał Strogow"
28.05.2005

M 3946
Y ?
S 3124
G ?

 0,53 € próba artysty Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_05pr art.jpg (14559 bytes) "Michał Strogow"
28.05.2005

M 3947
Y ?
S 3125
G ?

 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_053_06.jpg (75058 bytes) "W 80 dni dookoła ¶wiata"
28.05.2005

M blok 46
Y ?
S 3125a
G ?

6 × 0,53 € z±bk. Juliusz Verne
Nadzwyczajne podróże
FRANCJA_blok2005.jpg (352417 bytes) "Pięć tygodni w balonie",
"Podróż do wnętrza Ziemi",
"Z Ziemi na Księżyc",
"20000 mil żeglugi pod morzami",
"Michał Strogow",
"W 80 dni dookoła ¶wiata"