Republika Gwinei Równikowej  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

22.03.1973

M bl. 62 z nadr.
Y ?
S ?

200+25 Ptas z±bk.

Badanie Księżyca
Apollo 14

gwineaRowni_1973.jpg (109253 bytes)

Verne w prawym górnym narożniku bloku

.1994

M ?
Y ?
S ?

? z±bk.

100 lat UPU

gwineaRowni_1994.jpg (164908 bytes)

Verne w prawym dolnym narożniku bloku

.2005

M ?
Y ?
S ?

1, 3, 5, 8, 25, 50, 60, 75 Ek z±bk.

[100 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a]

Gwin Row_ark01.jpg (54848 bytes)

8 znaczków w dwóch czworoblokach
Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ?
Y ?
S ?

1, 3, 5, 8, 25, 50, 60, 75 Ek z±bk.

[100 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a]

Gwin Row_ark02.jpg (54103 bytes)

8 znaczków w dwóch czworoblokach
Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ?
Y ?
S ?

1, 3, 5, 8, 25, 50, 60, 75 Ek z±bk.

[100 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a]

Gwin Row_ark03.jpg (53737 bytes)

8 znaczków w dwóch czworoblokach
Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)