Dzieci kapitana Granta  

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Antigua
i Barbuda

06.06.1996

M 2396
Y 2055
S 1995
G 2342

3 $

 z±bk.

Myszka Miki 
i Juliusz Verne

antbar3$.jpg (88841 bytes)

Grenada

11.07.2005 

M ?
Y ?
S ?
G ?

3 × 3 $

 z±bk.
i niez±bk

100 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a (1828-1905)

grenada_2005_01.jpg (142459 bytes)

Gwinea

08.11.1979

M 844
Y 634
S 770

3 s z±bk.
i niez±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

GwineaRep_03.jpg (70843 bytes)

Monako

02.05.1978

M 1311
Y 1131
S 1105
G 1337

1,70 F z±bk.
i niez±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

mon78_170.jpg (36020 bytes)

 

Nikaragua

15.08.1978

M bl. 106
Y bl. 140
S C 944
G 2171

20 C

z±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

Nik_blok01.jpg (90992 bytes)

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

z±bk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 5

tanz05_ark05.jpg (113882 bytes)