Republika Haiti  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2005

M ?
Y ?
S ?

4 × 35 G z±bk.

Jules Verne 
i dinozaury

haiti05_ark01.jpg (75302 bytes)

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ?
Y ?
S ?

4 × 35 G niez±bk.

Jules Verne
i dinozaury

 

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)