Irak - Kurdystan  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 200 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy03.jpg (94700 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 300 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdu01.jpg (93692 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 500 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy02.jpg (27527 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 200 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy05.jpg (88657 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 200 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy04.jpg (91915 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 200 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy06.jpg (93171 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2005

M ark ?
Y ?
S ?

8 × 200 ind z±bk.

100. rocznica ¶wiatowego ruchu skautów

kurdy07.jpg (93973 bytes)  Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)