Republika Irlandii  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2003

M 1535-1540?
Y ?
S ?
G ?

48 c z±bk.

?

irlandia48c.jpg (39145 bytes)

"Great Eastern"