Państwo Izrael  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

05.12.2000

M 1575
Y 1512
S 1426
G 1506

5,6 Nu z±bk.

Podróże kosmiczne

Israel560.jpg (19816 bytes)

"Wokół Księżyca"