Inwazja morza 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

ząbk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 1

tanz05_ark01.jpg (124980 bytes)

Tanzania

16.05.2005

M bl. ?
Y ?
S ?
G ?

2 000 TzS

ząbk.

Wizje przyszłości Juliusza Verne'a
cz. 2

tanz05_bl02.jpg (133455 bytes)