Królestwo Kambodży  
(
1976-89 - Kampucza)  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.1996

M bl. 223
Y 1172
S ?
G MS 1594

1500 R z±bk.

Starożytne statki

kambodza_bl01.jpg (46754 bytes)

"Great Eastern"