Kanada  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.1987

M 1051
Y 1012
S ?
G 1244

36 c z±bk.

?

kanada_GE.jpg (75547 bytes)

"Great Eastern"