Związek Komorów 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

27.05.1985

M 738
Y 417
S 605
G 558

200 F ząbk.

Międzynarodowy Rok Młodzieży

Komory200.jpg (79027 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"

27.05.1985

M 738
Y 417
S 605
G 558

200 F nieząbk.

Międzynarodowy Rok Młodzieży

Komory200cie.jpg (69988 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"

27.05.1985

M 738
Y 417
S 605
G 558

200 F wyd.
luksusowe
Międzynarodowy Rok Młodzieży

KOMORY_200lux.jpg (113606 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"

15.11.1989

M 920
Y ?
S ?
G 723

150 F ząbk. Międzynarodowy Rok Młodzieży

komory150.jpg (120521 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"
(przedruk wartości znaczka M 738)