Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

13.04.2006

M ?
Y ?
S ?
G ?

140 won z±bk.

[100.] rocznica [¶mierci] Juliusza Verne'a

Korea140.jpg (89521 bytes)

 

13.04.2006

M ?
Y ?
S ?
G ?

6 × 140 won z±bk.

[100.] rocznica [¶mierci] Juliusza Verne'a

korea_ark01.jpg (105189 bytes)

 

13.04.2006

M ?
Y ?
S ?
G ?

6 × 140 won z±bk.

[100.] rocznica [¶mierci] Juliusza Verne'a

Korea_ark02.jpg (111260 bytes)