Republika Kuby  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

12.04.1981

M 2548
Y 2256
S 2399
G 2705

1 c z±bk.

20 rocznica lotu pierwszego człowieka w kosmos

KUBA_01.jpg (45841 bytes)

"Wokół Księżyca"
Verne, Ciołkowski, Korolew