Uparty Keraban 

 

Państwo Data
wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Malediwy

29.07.2004

M bl. 575
Y ?
S ?
G ?

25 Rf

z±bk.

 Juliusz Verne
- wizje i przygody
cz. 1

Malediwy05_bl01.jpg (124187 bytes)

 

Rumunia

29.03.2005

M 5922
Y ?
S ?
G ?

56 000 L

z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia04.jpg (101435 bytes)

 

Rumunia

29.03.2005

M bl. 352
Y ?
S ?
G ?

4 znaczki + 2 przywieszki

z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia_ark01.jpg (106290 bytes)

 

Wyspy ¦w. Tomasza
i Ksi±żęce

11.01.2005

M ark. ?
Y ?
?

9 ×10 000 Dbs

z±bk.
i niez±bk.

J0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05_ark01.jpg (137962 bytes)

[w prawym dolnym narożniku]