Królestwo Lesotho  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2005

M ark. ?
Y ?
S ?

3 × 8 M z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

lesotho_ark01.jpg (90629 bytes)

"20000 mil pod morzami"
"Podróż do ¶rodka Ziemi"

.2005

M bl. ?
Y ?
S ?

15 M z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

lesotho_bl01.jpg (88148 bytes)

"Robur Zdobywca"