Meksykańskie Stany Zjednoczone 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

24.03.1980

M 1708
Y PA 527
S C 634
G 1552

5 peso z±bk.

75 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

MEKSYK_5,50.jpg (120391 bytes)

Verne