Sfederowane Stany Mikronezji 

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

07.06.2005

M ark. 1651-3
Y ?
S ?

3 × 1 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

Mikronezja_ark01.jpg (108880 bytes)

"W 80 dni dookoła ¶wiata"

07.06.2005

M bl. 152
Y ?
S ?

2 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

Mikronezja_bl01.jpg (98491 bytes)

"20000 mil pod morzami"