Księstwo Monako - 1955  
 powrót do znaczków Monako: tutaj

W niniejszym opracowaniu, nie aspirującym absolutnie do miana eksponatu filatelistycznego, prezentuję walory filatelistyczne Poczty Monako wydane w 1955 roku z okazji 50 rocznicy śmierci Juliusza Verne’a. Obejmują one serię jedenastu znaczków ząbkowanych, arkusze wydawnicze, próby barw (tylko w formie znaczków nieząbkowanych), wydania artystów (niekiedy także z ich podpisami), koperty pierwszego dnia obiegu i karty maksimum (wydawane także przez firmy niemające do tego uprawnienia) oraz stempel pocztowy stosowany z tej okazji przez Pocztę Monako.

Dużą część przedstawionych skanów wykonano z materiałów pochodzących z mego zbioru, inne pochodzą ze stron firm aukcyjnych i filatelistycznych, a także od pana Marka Mikolona z USA i ze strony internetowej www.dieproofs.it, pana Giorgio Leccese'ego, co zostało uwidocznione odpowiednimi skrótami: MM i GL. Oczywiście jeśli chodzi o znaczki z próbami barw i wydania artystów, czy też wydania “luksusowe” nie pokazano z całą pewnością wszystkiego, jednak wraz z upływem mijającego czasu zbiór ten będzie poszerzany i uzupełniany o nowe walory.

Seria, składająca się z 11 znaczków, będąca wydaniem okolicznościowym, została opracowana według projektu B. Minne'a i wydana w dniu 07.06.1955. Znaczki wydrukowano mieszaną techniką stalorytu i miedziorytu (niem. Stichtiefdruck), w Paryżu [?]. Ostatni znaczek w serii, o nominale 200 F, wydany został jako znaczek poczty lotniczej. Na walorach zamieszczono rysunki nawiązujące do znanych powieści Verne’a (niekiedy wykorzystując ilustracje pochodzące z wydań książkowych – co pokazano przy kolejnych znaczkach).

Poniżej, w formie tabelki, przedstawiam krótką charakterystykę poszczególnych znaczków z tej serii.

Numer katalogowy

Nominał

Ząbko-
wanie

Rytownik

Nakład

Ilustracja

Michel

Yvert

Gibbons

Scott

512

427

529

340

1 F

13

Gandon

7 368 800

Balon “Victoria” zaczepiony o kieł słonia
pow.: Pięć tygodni w balonie”

513

428

530

341

2 F

13

Dufresne

3 274 600

Verne, statek “Great Eastern”, nowoczesna platforma,
pow.: “Pływające miasto”

514

429

531

342

3 F

13

Pièi

2 773 925

Verne, “Dom parowy”, nowoczesny czołg
pow.: “Dom parowy”

515

430

532

343

5 F

13

Serres

1 000 200

Michał Strogow w podróży przez Syberię, cerkiew
pow.: “Michał Strogow”

516

431

533

344

6 F

13

Miermont

295 000

Wielkie działo zbudowane przez profesora Schultze'go
pow.: “500 milionów Begumy”

517

432

534

345

8 F

13

Gandon

226 300

Łodzie podróżników w czasie wyprawy po rzece Orinoko.
pow.: “Wspaniałe Orinoko”

518

433

535

346

10 F

13

Cottet

247 100

Verne, podróżnicy na Morzu Lidenbrocka, grotołazi
pow.: “Podróż do wnętrza Ziemi”

519

434

536

347

15 F

13

Cheffer

194 010

Most Tower Bridge w Londynie, głowy różnych ras ludzi
pow.: “W 80 dni dookoła świata”

520

435

537

348

25 F

13

Mazelin

132 525

Verne, kapitan Nemo w “Nautilusie”, statek badawczy w głębinach wód
pow.: “20 000 mil podmorskiej żeglugi”

521

436

538

349

30 F

11 ¼ × 11

Busière

121 125

Verne, “Nautilus” – podwodny okręt Marynarki Wojennej USA

522

PA 60

539

C 45

200 F

13

Freres

86 000

Verne, pocisk wylatujący z kolumbiady, nowoczesna rakieta
pow.: “Z Ziemi na Księżyc”

MAŁY SŁOWNICZEK TERMINÓW

Znaczek okolicznościowy - znaczek opłaty emitowany dla upamiętnienia ważnego wydarzenia, rocznicy, itp., często obok nominału zawiera dopłatę na określony cel, na ogół związany z okolicznością emisji.

Znaczek cięty - znaczek wydzielony z arkusza wydawniczego przez cięcie, gdy był wprowadzony do obiegu pocztowego jako cięty. Nie należy mylić ze znaczkiem nieząbkowanym, który był wprowadzony do obiegu jako ząbkowany lub nacinany, ale z powodu przeoczenia lub omyłki arkusz tego znaczka nie został poddany perforowaniu lub nacinaniu.

Arkusz sprzedażny - wydawnicza jednostka handlowa, w jakiej znaczki dostarczane są przez drukarnię zamawiającemu; składa się z kilku do kilkuset znaczków jednakowych lub niejednakowych, zazwyczaj otoczonych marginesem.

Seria - dwa lub więcej znaczków, na ogół o różnych, stopniowanych nominałach, o wspólnym rysunku motywie, temacie, nadruku, celu wydania, wprowadzonych do obiegu jednym zarządzeniem władzy pocztowej.

Karta maksimum - walor filatelistyczny, zawsze składający się z trzech elementów: karty ilustrowanej (tzw. widokówki), znaczka pocztowego naklejonego na widokowej stronie karty ilustrowanej oraz z okolicznościowego stempla pocztowego. Rysunek na znaczku pocztowym powinien być identyczny z głównym elementem rysunku na karcie ilustracyjnej. Rysunek lub napis na stemplu okolicznościowym musi być związany tematycznie z widokiem na karcie i znaczku albo z miejscowością, której ten widok dotyczy.

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC - ang. First Day Cover) - koperta z naklejonym znaczkiem lub znaczkami, ostemplowana (zazwyczaj stemplem okolicznościowym) w pierwszy dzień obiegu pocztowego tegoż znaczka. Koperty takie są wydawane przez pocztę, przedsiębiorstwo lub osobę prywatną. Filatelistyczna wartość FDC wzrasta, gdy koperta była użyta w prawdziwym obiegu pocztowym.

Próba  robocza ( ang. Stage die proof, fr. Epreuve d'etat) - odbitka z pojedynczych klisz lub pełnych form drukowych w różnych barwach, w różnym stanie wykończenia, na różnych papierach, itp., sporządzana w celu ustalenia definitywnego rysunku znaczka, jego barwy, sposobu oddzielania lub dla kontroli poszczególnych faz produkcji.

Próba autorska, blok artysty (ang. Artist's die proof, fr. Epreuve d'artiste),  - odbitki wykonane w toku rytowania matryc, sporządzane przez odbijanie farbami drukarskimi tych matryc w różnym stopniu wykończenia aż do odbitek całkowicie wykończonych, niekiedy w szczególnie pieczołowity sposób na arkusikach luksusowego papieru, czasami zaopatrzonych w podpis rysownika lub autora projektu.

Próba akceptowa (ang. Acceptance die proof, fr. Epreuve d'atelier) - wykonana w określonej lub różnych barwach na różnych papierach w celu uzyskania akceptacji władzy decydującej o emisji.

Próba barw pojedynczego znaczka (ang. Trial color die proof, fr. Epreuve de couleur)  - odbitki znaczków wykonane w różnych barwach w celu doboru i ustalenia barw ostatecznych, w jakich ma nastąpić drukowanie  nakładu do obiegu pocztowego.

Próba "luksusowa", blok luksusowy (ang. Epreuve de Luxe, fr. Deluxe sheet) - próba z matryc wykończonych, przeznaczona dla celów pamiątkowych, głównie dla prominentów.

Próba barw arkusza (ang. Trial color plate proof, fr. Essai de couleur) - próba barw na całym arkuszu drukarskim.

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 
m55_01rys01.jpg (24758 bytes)

 

arkusz sprzedażny

m55_01ark sprzAZ.jpg (43771 bytes)

(AZ)

 

frag. ark. sprzedaż.

m55_01ark wyd01AZ.jpg (48688 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_01FDC01AZ.jpg (28383 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_01Max01AZ.jpg (34867 bytes)

(AZ)


blok artysty

m55_01bl artGL.jpg (5950 bytes)

(GL)


Próby barw

m55_01k01MM.jpg (26150 bytes)

arkusz (MM)

m55_01k02int.jpg (11270 bytes)

(internet)

m55_01k03int.jpg (15421 bytes)

(internet)

m55_01k02AZ.jpg (16964 bytes)

(AZ)

m55_01k05AZ.jpg (18127 bytes)

(AZ)

m55_01k01AZ.jpg (32872 bytes)

(AZ)

m55_01k04AZ.jpg (32056 bytes)

(AZ)

m55_01k03AZ.jpg (22584 bytes)

(AZ)

m55_01k06AZ.jpg (18247 bytes)

(AZ)

m55_01k01int.jpg (15362 bytes)

(internet)

m55_01k01GL.jpg (39457 bytes)

(GL)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

 

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. m55_02rys01.jpg (17052 bytes)

 

arkusz sprzedażny

m55_02ark sprzAZ.jpg (31008 bytes)

(internet)

 

frag. ark. sprzedaż.

m55_02ark wyd01AZ.jpg (39419 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_02FDC01AZ.jpg (29790 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_02Max01AZ.jpg (25025 bytes)

(AZ)


blok artysty

m55_02bl art01GL.jpg (14936 bytes)

(GL)


Próby barw

m55_02k01MM.jpg (25209 bytes)

arkusz (MM)

m55_02k01int.jpg (30544 bytes)

(AZ)

m55_02k01AZ.jpg (31343 bytes)

(internet)

m55_02k04AZ.jpg (33964 bytes)

(AZ)

m55_02k01GL.jpg (42713 bytes)

(GL)

m55_02k02AZ.jpg (32766 bytes)

(internet)

m55_02k02int.jpg (30038 bytes)

(internet)

m55_02k03AZ.jpg (37726 bytes)

(AZ)

m55_02k05AZ.jpg (29286 bytes)

(AZ)

(GL)

(AZ)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. m55_03rys01.jpg (15101 bytes)

 

arkusz sprzedażny

m55_03ark sprzAZ.jpg (24683 bytes)

(internet)

 

frag. ark. sprzedaż.

m55_03ark wyd01AZ.jpg (39297 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_03FDC01AZ.jpg (31709 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_03Max01AZ.jpg (32298 bytes)

(AZ)


blok artysty

 

 

m55_03bl art01GL.jpg (13555 bytes)

(GL)

m55_03bl art02GL.jpg (13895 bytes)

(GL)

 

 


Próby barw

m55_03k01MM.jpg (32775 bytes)

arkusz (MM)

m55_03k03int.jpg (25054 bytes)

arkusz (internet)

m55_03k01AZ.jpg (25521 bytes)

(AZ)

m55_03k02AZ.jpg (38765 bytes)

(AZ)

m55_03k03AZ.jpg (31255 bytes)

(AZ)

m55_03k01int.jpg (28079 bytes)

(internet)

m55_03k02int.jpg (30076 bytes)

(internet)

m55_03k04AZ.jpg (35259 bytes)

(AZ)

m55_03k01GL.jpg (25443 bytes)

(GL)

m55_03k04int.jpg (30102 bytes)

(internet)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_05rys01.jpg (23528 bytes)

 

frag. ark. sprzedaż.

m55_05ark wyd01AZ.jpg (43956 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_05FDC01AZ.jpg (30354 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_05Max01AZ.jpg (27173 bytes)

(AZ)


list z obiegu pocztowego
m55_list01.jpg (33834 bytes)

(internet)


blok artysty


Próby barw

m55_05k01MM.jpg (31113 bytes)

arkusz (MM)

m55_05k03AZ.jpg (18690 bytes)

(AZ)

m55_05k04AZ.jpg (18843 bytes)

(AZ)

m55_05k01int.jpg (18235 bytes)

(internet)

m55_05k05AZ.jpg (37105 bytes)

(AZ)

m55_05k01AZ.jpg (20903 bytes)

(AZ)

m55_05k02AZ.jpg (20526 bytes)

(AZ)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_06rys01.jpg (17457 bytes)frag. ark. sprzedaż.

m55_06ark wyd01AZ.jpg (32762 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_06FDC01AZ.jpg (30280 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_06Max01AZ.jpg (27177 bytes)

(AZ)

 


blok artysty

 

 

m55_06bl artGL.jpg (14726 bytes)

(GL)

m55_06bl art02GL.jpg (27065 bytes)

(GL)

 

 


Próby barw

m55_06k01MM.jpg (30454 bytes)

arkusz (MM)

m55_06k04AZ.jpg (20461 bytes)

(AZ)

m55_06k01int.jpg (18720 bytes)

(internet)

m55_06k01AZ.jpg (20364 bytes)

(AZ)

m55_06k03AZ.jpg (18996 bytes)

(AZ)

m55_06k02AZ.jpg (19254 bytes)

(AZ)

m55_06k02int.jpg (33590 bytes)

(internet)

m55_06k03int.jpg (35120 bytes)

(internet)

m55_06k05AZ.jpg (37761 bytes)

(AZ)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_08rys01.jpg (21609 bytes)frag. ark. sprzedaż.

m55_08ark wyd01AZ.jpg (34354 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_08FDC01AZ.jpg (28031 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_08Max01AZ.jpg (24695 bytes)

(AZ)

 


blok artysty

 

 

m55_08bl art01Gl.jpg (16431 bytes)

(GL)

m55_08bl art01int.jpg (17327 bytes)

(internet)

 

 


Próby barw

m55_08k01MM.jpg (31316 bytes)

arkusz (MM)

m55_08k03AZ.jpg (30439 bytes)

(AZ)

m55_08k02AZ.jpg (26893 bytes)

(AZ)

m55_08k02int.jpg (28997 bytes)

(internet)

m55_08k01AZ.jpg (21360 bytes)

(AZ)

m55_08k03int.jpg (27585 bytes)

(internet)

m55_08k01int.jpg (23033 bytes)

(internet)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_10rys01.jpg (25420 bytes)


frag. ark. sprzedaż.

m55_10ark wyd01AZ.jpg (41683 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_10FDC01AZ.jpg (39453 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_10Max01AZ.jpg (41612 bytes)

(AZ)


karta maksimum

m55_kartka01.jpg (31478 bytes)

(AZ)


próba robocza

m55_10bl roboczy01GL.jpg (11140 bytes)

(GL)


blok artysty

m55_10bl art01int.jpg (31178 bytes)

(internet)

m55_10bl art01GL.jpg (22315 bytes)

(GL)

m55_10bl art02GL.jpg (19176 bytes)

(GL)

m55_10bl art03GL.jpg (20582 bytes)

(GL)


Próby barw

m55_10k01MM.jpg (32305 bytes)

arkusz (MM)

m55_10k01AZ.jpg (33304 bytes)

(AZ)

m55_10k06AZ.jpg (39227 bytes)

(AZ)

m55_10k02int.jpg (29082 bytes)

(internet)

m55_10k03AZ.jpg (30763 bytes)

(AZ)

m55_10k04AZ.jpg (34671 bytes)

(AZ)

m55_10k02AZ.jpg (34792 bytes)

(AZ)

m55_10k05AZ.jpg (30976 bytes)

(AZ)

m55_10k04int.jpg (29866 bytes)

(internet)

m55_10k01int.jpg (25656 bytes)

(internet)

m55_10k03int.jpg (40375 bytes)

(internet)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

Tower Bridge - most w Londynie m55_15rys02.jpg (23788 bytes)frag. ark. sprzedaż.

m55_15ark wyd01AZ.jpg (30868 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_15FDC01AZ.jpg (30884 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_15Max01AZ.jpg (25337 bytes)

(AZ)

 


blok artysty


Próby barw

m55_15k01MM.jpg (33494 bytes)

arkusz (MM)

m55_15k02AZ.jpg (38764 bytes)

(AZ)

m55_15k03AZ.jpg (33750 bytes)

(AZ)

m55_15k06AZ.jpg (30213 bytes)

(AZ)

m55_15k02int.jpg (26640 bytes)

(internet)

m55_15k04AZ.jpg (37238 bytes)

(AZ)

m55_15k01AZ.jpg (32132 bytes)

(AZ)

m55_15k01GL.jpg (25126 bytes)

(GL)

m55_15k08AZ.jpg (29851 bytes)

(AZ)

m55_15k09AZ.jpg (31240 bytes)

(AZ)

m55_15k03int.jpg (30606 bytes)

(internet)

m55_15k05AZ.jpg (28171 bytes)

(AZ)

m55_15k07AZ.jpg (33106 bytes)

(AZ)

m55_15k01int.jpg (28233 bytes)

(internet)

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_25rys02.jpg (25669 bytes)frag. ark. sprzedaż.

m55_25ark wyd01AZ.jpg (39770 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_25FDC01AZ.jpg (29732 bytes)

(AZ)

 

karta maksimum

m55_25Max01AZ.jpg (28874 bytes)

(AZ)

 


blok artysty


Próby barw

m55_25k01MM.jpg (29758 bytes)

arkusz (MM)

m55_25k01GL.jpg (29560 bytes)

(GL)

m55_25k01int.jpg (31791 bytes)

(internet)

m55_25k04AZ.jpg (36355 bytes)

(AZ)

m55_25k03AZ.jpg (31108 bytes)

(AZ)

m55_25k02AZ.jpg (28680 bytes)

(AZ)

m55_25k02int.jpg (34071 bytes)

(internet)

m55_25k03int.jpg (26761 bytes)

(internet)

m55_25k01AZ.jpg (31877 bytes)

(AZ)

 

m55_25k02GL.jpg (25739 bytes)

(GL)

 

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)


frag. ark. sprzedaż.

m55_30ark wyd01AZ.jpg (26351 bytes)

(AZ)

 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_30FDC01AZ.jpg (27297 bytes)

(AZ)


karta maksimum

m55_30Max01AZ.jpg (24152 bytes)

(AZ)


list z obiegu pocztowego
m55_list02.jpg (31405 bytes)

(internet)


blok artysty

m55_30bl artGL.jpg (23821 bytes)

(GL)


Próby barw

m55_30k01MM.jpg (29553 bytes)

arkusz (MM)

m55_30k01AZ.gif (44757 bytes)

(AZ)

m55_30k01int.gif (43535 bytes)

(internet)

m55_30k02AZ.gif (45228 bytes)

(AZ)

m55_30k03AZ.gif (38584 bytes)

(internet)

m55_30k03int.gif (36015 bytes)

(internet)

m55_30k04AZ.gif (40380 bytes)

(AZ)

m55_30k02int.gif (45782 bytes)

(internet)

m55_30k05AZ.gif (39356 bytes)

(AZ)

m55_30k04int.jpg (32406 bytes)

(internet)

 

 

znaczek podstawowy (w obiegu pocztowym)

ilustracja z francuskiego wydania z XIX w. 

m55_200rys01.jpg (23286 bytes) 

kop. pierw. dnia obiegu

m55_200FDC01AZ.jpg (32719 bytes)

(AZ)

 

 


blok artysty

m55_200bl art01GL.jpg (23331 bytes)

(GL)

m55_200bl art02GL.jpg (30471 bytes)

(GL)

m55_200bl art03GL.jpg (30592 bytes)

(GL)


Próby barw

m55_200k01MM.jpg (36143 bytes)

(arkusz MM)

m55_200k02GL.jpg (30070 bytes)

(arkusz GL)

m55_200k04GL.jpg (20092 bytes)

(GL)

m55_200k02AZ.jpg (35221 bytes)

(AZ)

m55_200k04int.jpg (31607 bytes)

(internet)

m55_200k05int.jpg (34816 bytes)

(internet)

m55_200k03int.jpg (38248 bytes)

(internet)

m55_200k06int.jpg (35245 bytes)

(internet)

m55_200k01AZ.jpg (31806 bytes)

(AZ)

m55_200k01int.jpg (25154 bytes)

(internet)

m55_200k02int.jpg (24184 bytes)

(internet)

m55_200k07int.jpg (23364 bytes)

(internet)

m55_200k01GL.jpg (23456 bytes)

(GL)

m55_200k03AZ.jpg (43208 bytes)

(AZ)

m55_200k03GL.jpg (32261 bytes)

(GL)