Republika Panamy  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

28.12.1966

M 944
Y 444
S 474A

0,01 b z±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

PANAMA_001.jpg (118440 bytes)

"20000 mil pod morzami"

28.12.1966

M 946
Y PA 416
S C 474C

0,10 b z±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

PANAMA_010.jpg (120778 bytes)

"500 milionów Begumy"

28.12.1966

M 947
Y PA 417
S C 474D

0,21 b z±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

panama_021.jpg (117505 bytes)

"Wokół Księżyca"

28.12.1966

M 950
Y 444
S 474A

0,01 b niez±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

Pan001.jpg (67097 bytes)

"20000 mil pod morzami"

28.12.1966

M 952
Y PA 416
S C 474C

0,10 b niez±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

Pan010.jpg (86282 bytes)

"500 milionów Begumy"

28.12.1966

M 953
Y PA 417
S C 474D

0,21 b niez±bk.

Tydzień francuski 
w Panamie

Pan021.jpg (72216 bytes)

"Wokół Księżyca"

28.12.1966

M bl. 64
Y ?
S C 474 Df

0,10 b + 0,21 b niez±bk.

Tydzień francuski 
w  Panamie

Pan_bl01.jpg (68123 bytes)

"500 milionów Begumy",
"Wokół Księżyca",
"20000 mil pod morzami"