Republika Paragwaju  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

?

M ?
Y ?
S ?
G ?

0,5 Gs z±bk.

?

paragwaj0,50.jpg (55279 bytes)

"Great Eastern"