Rzeczpospolita Polska  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

01.06.2005

M bl. 163
Y ?
S ?

4 znaczki z±bk.

Moja ulubiona lektura

polska_bl01.jpg (95401 bytes)

"20000 mil pod morzami"
2,20 zł