Rumunia  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

29.03.2005

M 5919
Y ?
S ?

19 000 L z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia02.jpg (96070 bytes)

"Zamek w Karpatach"

29.03.2005

M 5920
Y ?
S ?

21 000 L z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia01.jpg (102299 bytes)

"Dunajski pilot"

29.03.2005

M 5921
Y ?
S ?

47 000 L z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia03.jpg (98341 bytes)

"Claudius Bombarnac"

29.03.2005

M 5922
Y ?
S ?

56 000 L z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia04.jpg (101435 bytes)

"Uparty Keraban"

29.03.2005

M bl. 352
Y ?
S ?

4 znaczki + 
2 przywieszki
z±bk.

Osoby, obyczaje i rumuńskie krajobrazy w dziełach Juliusza Verne'a 

rumunia_ark01.jpg (106290 bytes)

"Zamek w Karpatach"
"Dunajski pilot"
"Claudius Bombarnac"
"Uparty Keraban"

18.04.2005

M 5929 (5928-32)
Y ?
S ?

5 000 L z±bk.

Rocznice sławnych ludzi

rumunia5000.jpg (61762 bytes)

"20000 mil pod morzami"
"Pięćset milionów Begumy"