Republika Rwandy  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F z±bk.

 

rwanda05_bl01.jpg (96282 bytes)

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F niez±bk.

 

 

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F z±bk.

 

rwanda05_bl02.jpg (104501 bytes)

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F niez±bk.

 

 

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F z±bk.

 

rwanda05_bl03.jpg (101328 bytes)

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F niez±bk.

 

 

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F z±bk.

 

rwanda05_bl04.jpg (104251 bytes)

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

02.06.2005

M ?
Y ?
S ?

1 200 F niez±bk.

 

 

Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)