Saint Kitts  
  (Federacja Saint Kitts i Nevis)  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

11.05.2005

M ark. 861-4
Y ?
S ?

4 × 2 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

StKitts_ark01.jpg (153347 bytes)

"20000 mil pod morzami"

11.05.2005

M bl. 72
Y ?
S 629

5 $ z±bk.

100. rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

StKitts_bl01.jpg (127242 bytes)

"20000 mil pod morzami"
na znaczku USS "Nautilus"