Wyspy Salomona  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2006 

M ?
Y ?
S ?
G ?

2,20 $ + 2,20 $ z±bk.

200 rocznica urodzin Isambarda Kingdoma Brunela

solomon2,20.jpg (80760 bytes)

"Great Eastern"

.2006 

M ?
Y ?
S ?
G ?

ark. 8 znaczków z±bk.

200 rocznica urodzin Isambarda Kingdoma Brunela

solomon_ark.jpg (107753 bytes)

"Great Eastern"