Republika Somali  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

15.08.2004

M ?
Y ?
S ?

6 × 100 sh ząbk.

Osobistości XX wieku

 

na bloku: automatyczny pojazd transportowy (ATV) "Jules Verne" 

15.08.2004

M ?
Y ?
S ?

6 × 100 sh nieząbk.

Osobistości XX wieku

somali_ark01.jpg (96779 bytes)

na bloku: automatyczny pojazd transportowy (ATV) "Jules Verne"