Francuskie Ziemie Południowopolarne 
(TAAF)  

Data
wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

01.01.1988

M 239
Y 136
S 137
G 238

4,90 F z±bk.

Statek "Jules Verne"

TAAF4,90.jpg (55162 bytes)

Statek badawczy 
"Jules Verne"

01.01.1988

M 239
Y 136
S 137
G 238

4,90 F wyd.
luksusowe

Statek "Jules Verne"

TAAF490lux.jpg (10628 bytes)

Statek badawczy 
"Jules Verne"