Wyspy ¦więtego Tomasza i Ksi±żęce  

Data
 wydania

Numer
katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

.2004

M ark. ?
Y ?
?

4 znaczki z±bk.

Juliusz Verne

Tomasz04_ark01.jpg (72806 bytes)

 

.2004

M bl. ?
Y ?
?

5 000 Dbs z±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

Tomasz04_bl01.jpg (117220 bytes)

 

.2004

M bl. ?
Y ?
?

5 000 Dbs z±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

Tomasz04_bl05.jpg (17990 bytes)

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

5 000 Dbs niez±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

 

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

7 000 Dbs z±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

Tomasz04_bl02.jpg (93928 bytes)

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

7 000 Dbs niez±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

 

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

Tomasz04_bl03.jpg (95163 bytes)

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

 

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

15 000 Dbs z±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

Tomasz04_bl04.jpg (83530 bytes)

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

.2004

M bl. ?
Y ?
?

15 000 Dbs niez±bk.

Juliusz Verne
Rotary International

 

 Wydanie fantazyjne (NIEFILATELISTYCZNE)

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-01.jpg (81385 bytes)

"20000 mil pod morzami"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-01cie.jpg (74958 bytes)

"20000 mil pod morzami"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-02.jpg (88807 bytes)

"Marsjanie atakuj±"?

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-02cie.jpg (79211 bytes)

"Marsjanie atakuj±"?

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-03.jpg (88165 bytes)

"Pan ¦wiata"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-03cie.jpg (78203 bytes)

"Pan ¦wiata"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-04.jpg (87015 bytes)

motolotnia

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-04cie.jpg (75013 bytes)

motolotnia

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-05.jpg (89600 bytes)

?

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-05cie.jpg (77072 bytes)

?

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-06.jpg (89978 bytes)

"Podróż do wnętrza Ziemi"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-06cie.jpg (76626 bytes)

"Podróż do wnętrza Ziemi"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-07.jpg (92798 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-07cie.jpg (79105 bytes)

"Z Ziemi na Księżyc"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-08.jpg (90663 bytes)

"Twarz± ku sztandarowi"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-08cie.jpg (78510 bytes)

"Twarz± ku sztandarowi"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-09.jpg (88166 bytes)

"Robur Zdobywca"

11.01.2005

M ?
Y ?
?

10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05-09cie.jpg (74818 bytes)

"Robur Zdobywca"

11.01.2005

M ark. ?
Y ?
?

9 ×10 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05_ark01.jpg (137962 bytes)

"20000 mil pod morzami"
"Pan ¶wiata"
"Podróż do wnętrza Ziemi"
"Z Ziemi na Księżyc"
"Twarz± ku sztandarowi"
"Robur Zdobywca"
"Wokół Księżyca"
[w lewym górnym narożniku ark.]
"Uparty Keraban" 
[w prawym dolnym narożniku ark.]

11.01.2005

M ark. ?
Y ?
?

9 ×10 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05_ark01cie.jpg (179702 bytes)

"20000 mil pod morzami"
"Pan ¶wiata"
"Podróż do wnętrza Ziemi"
"Z Ziemi na Księżyc"
"Twarz± ku sztandarowi"
"Robur Zdobywca"
"Wokół Księżyca"
[w lewym górnym narożniku ark.]
"Uparty Keraban" 
[w prawym dolnym narożniku ark.]

11.01.2005

M bl. ?
Y ?
?

70 000 Dbs z±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05_bl01.jpg (94837 bytes)

"Polowanie na meteor"

11.01.2005

M bl. ?
Y ?
?

70 000 Dbs niez±bk.

0. rocznica 100 rocznicy ¶mierci Juliusza Verne'a 1828-1905

Tomasz05_bl01.jpg (94837 bytes)

"Polowanie na meteor"