Kłopoty Chińczyka w Chinach 

 

Państwo Data
wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Liberia

11.01.2005

M bl. 511
Y bl. ?
S 2340

100 $

ząbk.

Wizje przyszłości Juliusza Verne'a
cz. 1

liberia05_bl05.jpg (140775 bytes)

napis na lewej części bloku: "Misja Barsaca"
[właśc. il. z pow. "Kłopoty Chińczyka w Chinach"]

Tanzania

16.05.2005

M bl. ?
Y ?
S ?
G ?

2 000 TzS

ząbk.

Wizje przyszłości Juliusza Verne'a
cz. 5

tanz05_bl05.jpg (123322 bytes)