Humbug  

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Grenada

11.07.2005 

M ?
Y ?
S ?
G ?

3 × 3 $

 z±bk.
i niez±bk.

100 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a (1828-1905)

grenada_2005_01.jpg (142459 bytes)

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

z±bk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 2

tanz05_ark01.jpg (124980 bytes)