Paryż w XX wieku 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Liberia

11.01.2005

M ark. 5011-14
Y ark. ?
S 2334

4 × 30 $

z±bk.

Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 1

liberia05_ark01.jpg (119940 bytes)